The Malay Heritage Foundation

Program & Inisiatif

MEMBINA KEPIMPINAN PEMIKIRAN

Penerbitan

MHF mengkomisyen dan bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk menghasilkan buku-buku dan penerbitan yang dapat memberikan wawasan terhadap budaya dan warisan masyarakat Melayu.

WarisanSG

WarisanSG adalah platform talian penerbitan untuk merakam dan menyebar maklumat dan naratif warisan Melayu yang bermutu tinggi, supaya dapat meningkatkan penyedaran dan penghargaan pengetahuan warisan Melayu.

Bengkel dan Seminar

Siri seminar ini dianjurkan untuk menyokong siri penerbitan kami. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan mengembangkan pemikiran kritis dalam golongan muda, khasnya dalam isu berkaitan dengan budaya dan warisan, seperti yang diangkat oleh penulis-penulis kita dalam siri ini.

Mengasah Bakat

Program Latihan Amali MHF bagi Pelajar-Pelajar Institusi Pengajian Tinggi

Program Latihan Amali MHF bertujuan untuk menguatkan identiti kebudayaan pelajar dan meneguhkan akar kebudayaan Melay, jauh sekadar pengetahuan dan penghargaan, supaya pelajar-pelajar boleh menjadi duta dan pendukung warisan dalam sektor kebudayaan dan warisan di pada masa akan datang.

Anugerah MHF

Sejak 2015, MHF telah menghadiahkan pelajar sarjana terbaik (Honours) dari jabatan Pengajian Melayu dari NUS dengan Anugerah MHF. Anugerah ini disampaikan semasa Majlis Penyampaian Anugerah untuk Fakulti Sastera dan Sains Sosial yang berlaku setiap tahun.

Penglibatan dan Pemerkasaan bersama Organisasi Belia

Sejak 2012, MHF telah bekerjasama dengan Persatuan Pengajian Melayu (NUS) untuk menganjur seminar dan bengkel yang bersasarkan pelajar pos menengah. Ini merupakan usaha untuk mengadakan pembimbingan bagi mereka yang lebih muda dan meningkatkan kesedaran tentang isu-isu yang menjejas warisan budaya kita.

MENINGKATKAN KESEDARAN DAN PERPADUAN SOSIAL

Taman Warisan Melayu

Bersama dengan National Heritage Board, kami menguruskan dan menganjurkan banyak program dan aktiviti di MHC untuk meningkatkan kesedaran tentang warisan Melayu kita.

Penanda Warisan dan Walking Tour

Cerita-Cerita Kampung Gelam merangkumi 14 penanda warisan yang diletakkan di perkarangan Kampung Gelam dan sekitarnya. Penanda-penanda ini menawarkan perspektif-perspektif yang unik dan menarik, di samping menggalakkan kepentingan ingatan kolektif sosial dan kebudayaan Kampung Gelam.

Warisan Kita - Projek Mural

Pada 21 November 2015, jam 10 pagi, MHF melancarkan mural Warisan Kita di MHC, sebagai sebahagian daripada perayaan SG50.

Bahasa Melayu
Scroll to Top